NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ MERKEZ ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN CAN ECZANESİ
  • GÜROYMAK DEVA ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ MAVİ ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
ECZANELERİN MALİ AÇIDAN TUTMALARI ZORUNLU DEFTERLERİN NOTER TASDİKİ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 05.12.2013 00:00

KONU: ECZANELERİN MALİ AÇIDAN TUTMALARI ZORUNLU DEFTERLERİN NOTER TASDİKİ HAKKINDA

Bilindiği gibi eczanelerin vergi ile ilgili işlemlerinde kullanılması gereken defterler bulunmaktadır. Bunun için gelecek yıl kullanılacak olan defterler bir önceki yılsonuna kadar noterden onaylatılmak zorundadır.

Türk Ticaret Kanunu'nun Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı tarafından 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır.

Bahse konu tebliğin Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı başlıklı 13. maddesinin 1.fıkrası; " (1) Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır. Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur."şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hükmün uygulamasının ertelenmesi konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Birliğimiz tarafından başvuruda bulunulmuştur.

Ancak, mevcut  hüküm gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesinin noterlerce aranılacağı belirtilmekte olup, yukarıda da görülebileceği gibi hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2014 yılında kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmektedir.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre eczanelerin ticari işletme ve eczacıların da tacir niteliğinde olması sebebi ile, eczanelerin faaliyette bulundukları mahaldeki ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunmakta, ancak, eczanelerin ticaret odalarına kayıt olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Buna ilişkin yazı da ekte iletilmektedir.

Bu çerçevede, Birliğimiz tarafından Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerekli başvurular yapılmış olsa da, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için tutulması mecburi olan defterlerin  tasdik işlemlerinde Tebliğde belirtilen hükümler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmekte olup, gereği bilgilerinize rica olunur.

            Saygılarımla.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Demet MERMİT

GENEL SEKRETER

 
Eczanelerin Ticaret Odalarına Kayıt Zorunluluğu Bulunmadığı İle İlgili Yazı