NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ EREN ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN NİL ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT HALK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ EMRE ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
2013 SGK SÖZLEŞME FORMU TEMİNİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME
Eklenme Tarihi: 03.10.2013 00:00

2013 SGK SÖZLEŞME FORMU TEMİNİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

 

Bilindiği gibi, 05.12.2012 tarih ve 28488 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde yer alan Eczacı Bilgi Sistemi, 18 Mart 2013 Pazartesi gününden itibaren eczacı odalarımız tarafından kullanılmaya başlanmıştır.

            Türk Eczacıları Birliği tarafından, eczacı odalarının üye işlemleri, Eczacı Bilgi Sisteminde yer alan bilgiler aracılığıyla gerçekleştirildiğinden, sistemde yer alan verilerin eczacı odalarınca güncel tutulması zorunludur.

           Üye kayıt işlemleri ve üyelik vecibelerinin yerine getirilmesi konularında, 6643 sayılı Kanun ile Oda Yönetim Kurullarına verilen görev ve yetkilerin de uygun biçimde yerine getirilmesi gerekmektedir.

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu’nun “mali ve idari hükümler” başlıklı 55 inci maddesinde“Aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler, vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar.”
hükmü yer almakta olup,

Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği’nin,”Oda Hizmetlerinden Faydalanma” başlıklı 36’ncı maddesinde;”Oda ve Yardımlaşma Sandığı aidatlarını zamanında ödemeyen üyeler icraen takibe alınmalarının yanı sıra üyelik vecibelerini yerine getirinceye kadar oda hizmetlerinden faydalanamazlar. Hiçbir resmi belge, alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formu alamazlar.” hükmü yer almaktadır.

İlgili yasa ve yönetmelik hükümleri gereğince, oda aidat borcu ve Yardımlaşma Sandığı Aidat borcu bulunan üyelerimizin, oda hizmetlerinden faydalanması, resmi belge, alkol karnesi, basılı defter ve sözleşme formu alması mümkün bulunmamaktadır.

Önümüzdeki günlerde başlayacak olan Sosyal Güvenlik Kurumu 2013 Sözleşme Formu temininde eczacılarımızın bir sorun yaşanmaması için,

a) Farma Inbox içerisinde bulunan "Eczacı Bilgi Sistemi" butonuna tıklayıp, e-imzası ile giriş yaparak Eczacı Bilgi Sisteminden borç durumunu kontrol etmesi ve borcu var ise, ivedilikle Odanıza ödeme yapması,

b) Temin etmesi gereken sözleşme formunun belirlenebilmesi için EK-5 Hasılat Bildirim Formunu doldurması
gerekmektedir.

            Bilgilerinize sunulur.

            Saygılarımla.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Demet MERMİT

GENEL SEKRETER