NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ HALK ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN H.GİZEM ECZANESİ
  • GÜROYMAK DEVA ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ SAĞLIK ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • Anasayfa
  • TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • Plastik Poşet Satışlarının Beyan İşlemleri Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Birliğimize Yapılan Bilgilendirme
Plastik Poşet Satışlarının Beyan İşlemleri Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Birliğimize Yapılan Bilgilendirme
Eklenme Tarihi: 07.03.2019 13:13

Plastik Poşet Satışlarının Beyan İşlemleri Hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Birliğimize Yapılan Bilgilendirme

 

 

Bilindiği üzere kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan düzenleme ile01.01.2019tarihinden itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcıya/tüketiciye ücret karşılığı verilmesi zorunlu tutulmuştur.

​ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından, 09.01.2019 tarihinde yayımladığı açıklama ile, bu tarihten geçerli olmak üzere, düzenleme kapsamında yer alan her bir poşetin satışı ile(eczanelerde sadece ilaç satışlarında kullanılan çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan, 200x350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dâhil) ebadından küçük saplı/sapsız poşetler hariç)tüketiciden en az 25 kuruş talep edilmesi gerektiği, satış noktalarının bu ücret içerisinden 15 kuruşun ‘Geri Kazanım Katılım Payı' olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırması gerektiği belirlenmiştir.

Plastik poşet satışlarının beyanı ile ilgili olarak, Bölge Eczacı Odalarımızdan ve meslektaşlarımızdan, yöneltilen sorular doğrultusunda, uygulamada tereddüt oluşturduğu belirtilen hususlarla ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden görüş istenmiş olup, Genel Müdürlük tarafından, aşağıdaki açıklamalar iletilmiştir:

1)Eczanenin ücretsiz olarak verebileceği çift kat kalınlığı 15 mikron ve altında olan 200X350 milimetre (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) ebadından küçük saplı/ sapsız poşetler için de beyanname verme zorunluluğu var mıdır?

Usul ve Esaslarda belirlenenözelliklerehaiz olmayantüm poşetler eczanelerde de ücretlendirmeye tabidir ve beyanname verilmesi zorunludur.

2)Beyannamelerin her ay düzenli olarak verilmesi gerekli midir vebeyanname verilmesi zorunlu ise sistem tarafından boş beyannamelerin kabul durumu nedir?

Beyan dönemi içinde plastik poşet satın almayan ve plastik poşet satımı yapmayan satış noktalarının beyanlarınıhttps://ivd.gib.gov.trweb adresini kullanarak interaktif vergi dairesine kayıt olarak (kayıtlı iseler mevcut kullanıcı adı ile) veri girişlerini "boş" bırakarak veya miktarlara "0" (sıfır) değerini girerek gerçekleştirmeleri mümkün olup, stoklarında ücretlendirmeye tabi poşet bulunduran satış noktaları stok miktarını beyan edeceklerdir.

3)Poşetlerin promosyon olarak geldiği durumlarda, beyannamede giriş işlemleri nasıl yapılacaktır?

Poşetleri promosyon olarak alan eczanelerde poşet özellikleri Usul ve Esaslar dahilinde ücretlendirmeye tabi olanlar için alış ücreti sıfır (0) olarak girilecek, satış ücreti en az 25 kuruş olacak şekilde satışının gerçekleştirilecek ve beyannamelerde bu tutarlar kullanılarak giriş yapılacaktır.

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca, plastik poşetlere ilişkin sıkça sorulan sorularahttps://sss.gov.tr/anasayfa?uygulamaid=109adresinden ulaşılabileceği de bildirilmiştir.

‘Geri Kazanım Katılım Payı'nın hesaplanabilmesi için Plastik Poşet Beyanı oluşturulması, beyanların, satışı takip eden ayın en geç 15'ine kadar yapılması gerektiği ve01.01.2019 tarihinde ücretlendirmeye tabi edilen plastik poşetlerin beyanlarının en geç 15 Şubat 2019'a kadar yapılması gerektiği duyurulmuş olmakla birlikte,22 Şubat 2019 tarihli ve 30694 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7166 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun Geri Kazanım katılım payı maddesinde değişiklikler yapılarak ve geçici madde eklenerek,ücretlendirmeye tabi olan plastik poşetlerin 2019 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin verilmesi gereken beyannamelerinin 24.04.2019 tarihine (bu tarih dâhil) kadar verilebileceği ve bu beyanların üzerine ödenmesi gereken geri kazanım katılım paylarının 30.04.2019 tarihi mesai saati bitimine kadar ödenebileceği düzenlenmiştir. Konu hakkındaki düzenleme, Birliğimiz tarafından 22.02.2019 tarihinde “Plastik Poşet Satışlarının Beyanı Hakkında” başlıklı duyurumuzla internet sayfamızda yayımlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfasında konu hakkında yayımlanan duyuru da aşağıda yer almakta olup, meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Emin Oktay GÜVENER

GENEL SEKRETER