osyal Güvenlik Kurumu ile birliğimiz arasında imzalanmış olan "Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki kişilerin Türk Eczacıları Birliği üyesi eczanelerden ilaç teminine ilişkin protokol metni" için 2018 yılı Nisan ayı içersinde revizyon görüşmeleri yapılacaktır. Konu hakkında birliğimize görüşlerimizi bildirmek üzere 20.01.2018 cumartesi günü saat 11:00'da odamızda çalıştay düzenlenecektir. Çalıştaya katılabilecek meslektaşlarımızın katılımları, katılamayacak meslektaşlarımızın da görüşlerini yazılı yazılı olarak en geç 19.01.2018 Cuma 17:00'a kadar odamıza veya 20.01.2018 cumartesi 10:00'a kadar odamız mail adresine ( vaneczaciodasi@hotmail.com ) iletmeleri önemle rica olunur.

 

Yönetim Kurulu Adına
Ecz. H. Fikret BARANSEL
2. BAŞKAN