NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ BÜŞRA ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI ALTINDAL ECZANESİ
  • TATVAN ULUSOY ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ ESEN ECZANESİ
  • HİZAN DERMAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
İKİNCİ ECZACI ÇALIŞTIRMASI GEREKEN ECZANELER HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 06.10.2017 00:00

İlgi: TEB’in 26.09.2017 tarih 11860 sayılı yazısı.

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından iletilen 08.09.2017 tarih ve 179699 sayılı yazı ile,

İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar başlıklı 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının;

"(1) (Değişik: RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.

(2) Eczacı, ikinci eczacıyı veya eczacıları otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir. İkinci eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir. Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır. Şayet eczacı bu süre sonunda da yükümlülüğünü yerine getirmez ise ruhsat süresiz askıya alınır." hükmünde olduğu,

Serbest eczane mesul müdürü eczacılar tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden beyan edilen 2016 yılına ait ciro bilgileri (KDV Hariç Hasılat) ile Eczacı Bilgi Sistemi'ne kaydedilen ve Birliğimizce Kuruma iletilen 2016 yılı ciro bilgilerinin karşılaştırıldığı, birtakım eczacıların Kuruma ve Birliğimize beyan etmiş oldukları ciro bilgileri arasında farklılık bulunduğunun tespit edildiği bildirilmiş olup,

Bu doğrultuda ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine; beyan etmiş oldukları ciro bilgileri arasında farklılık bulunduğu tespit edilen serbest eczane mesul müdürü eczacılara, ciro bilgileri doğrultusunda Kurumca bildirilen sayıda ikinci eczacı çalıştırması zorunluluğunun bildirilmesi yönünde bilgi verildiği,

Bununla birlikte eczacı odaları vasıtası ile gerçeğe aykırı ya da hatalı beyanda bulunulmasının, aksi takdirde haklarında gerekli idari işlem tesis edileceğinin serbest eczane sahip ve mesul müdürlerine duyurulması istendiği iletilmektedir.

 

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinize sunulur.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz .H. Fikret BARANSEL

2.Başkan