Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapmış olduğumuz görüşmede, şu 2 hususta yoğun kesintilerin oluştuğu bilgisi öğrenilmiştir:

1- L-Carnitine eksikliğinin genel muayene ile tespit edilemiyeceği, ancak laboratuvar analizi ile tespit edilebileceği bildirilimektedir. L-Carnitine eksikliği için Sağlık Uygulama Tebliğinde belirtilen rapor kodları ile düzenlenmiş raporlar haricinde 20.00 kodu ile düzenlenmiş raporlar ve raporsuz düzenlenen reçeteler için, her reçete ekinde L-Carnitine eksikliğini gösterir laboratuvar çıktısı eklenmelidir. L-Carnitine eksikliği laboratuvar sonucu ile belgelenemiyor ve SUT'ta belirtilen ilgili rapor kodları ile rapor düzenlenmiş rapor bulunmuyor ise ancak Sağlık Bakanlığının endikasyon dışı onayı ile verilebileceği,

2- Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili maddesi gereği bir reçete ancak bir hekimin imzası ve kaşesi ile düzenlenebilir. Reçete üzerinde EHU veya başhekimlik onayı dışında reçeteyi yazan hekim dışında hiçbir hekimin bilgileri, imzası veya onayı olmamalıdır. Aksi durumda reçeteler kesintiye uğrayacağı,

konularında kesintilerin oluşmaması amacıyla üyelerimizin en üst düzeyde özen göstermesi gerekmektedir.

Bilgilerinize ve dikkatinize sunulur.

 

Ecz. H. Fikret BARANSEL