NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ HALK ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN H.GİZEM ECZANESİ
  • GÜROYMAK DEVA ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ SAĞLIK ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin Kombine Kullanımı Hakkında
Eklenme Tarihi: 19.01.2017 00:00
 
Anjiyotensin Reseptör Blokerlerinin Kombine Kullanımı Hakkında

Bilindiği üzere 07.10.2016 tarih ve 29850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile Sağlık Uygulama Tebliği’nin bazı hükümlerinde değişiklikler meydana gelmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile"Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi (Ek-4/F)"nin 51 numaralı maddesine "Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kullanımında; hastanın monoterapi ile kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir."cümlesi eklenmiştir.

Kurum tarafından 17.10.2016 tarihinde yayımlanan "Sağlık Uygulama Tebliğinin İlaçla İlgili Maddeleri Hakkında" başlıklı duyuru ile,"Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri anjiotensin reseptör blokeri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir ambalaj formunun içinde olmasını ifade etmektedir. Bu kombine ilaçların kullanılabilmesi için Sağlık Uygulama Tebliğinin ilgili hükümlerine uygun olmak koşuluyla; kombinasyonun içinde yer alan anjiotensin reseptör blokeri ya da diğer antihipertansif ilaçlar kullanılmış ancak kan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamamış olduğunun raporda belirtilmesi gerekmektedir.”denilmiştir.

Ancak bazı bölgelerdeanjiyotensin reseptör blokerleri ile diüretik kombinasyonu içeren ilaçlarında belirtilen kombine preparatlar gibi değerlendirildiği hakkında Birliğimize yapılan bildirimler üzerine Sosyal Güvenlik Kurumundan konuya açıklık getirilmesi talep edilmiştir.

Kurum tarafından iletilen ve ekte bir örneği yer alan yazılarında;

Sağlık Uygulama Tebliğinin Ek-4/F Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesinde“51.Anjiotensin reseptör blokerleri (İrbesartan, Kandesartan, Losartan, Telmisartan,Valsartan, Rilmeniden, Moksonidin, Olmesartan, Eprosartan Mesilat, kombinasyonları dahil) (Raporda, ayrıca ilaç/ilaçların kullanım dozu, uygulama planı ve süresinin belirtilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.) Anjiotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonlarının kulllanılmında; hastanın monoterapi ilekan basıncının yeterli oranda kontrol altına alınamadığının raporda belirtilmesi gerekmektedir.”hükmü bulunmaktadır.

Ayrıca Kurumumuz resmi internet sayfasında 17.10.2016 tarihinde yapılan duyuruda“Anjiyotensin reseptör blokerlerinin diğer antihipertansifler ile kombinasyonları, biri Anjiyotensin reseptör blokerleri olmak üzere birden fazla antihipertansif etken maddenin tek bir formun içinde olmasını ifade etmektedir.”denilerekdiüretikli kombinasyonların bu kapsamda bulunmadığı bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

 

 

Ecz.H.Fikret BARANSEL

GENEL SEKRETER

 

 Kurum Duyurusu için Tıklayınız.