NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ EREN ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN NİL ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT HALK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ EMRE ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA
Eklenme Tarihi: 30.12.2012 00:00
İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren..

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

İlgi: 20.11.2012 tarih ve 3515 sayılı Bölge Eczacı Odası yazımız

İlgi’de kayıtlı yazımız ile eczacı odaları ve meslektaşlarımız tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, 31.10.2012 tarihli ve 3131 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile kamu sağlık tesislerinde “ilaç ve malzemelerin güvenli şekilde kullanımını, takibini, saklanmasını, korunmasını ve kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak” görevinin sağlık bakım hizmetleri müdürüne verildiği, bu görevin ise uygulamada başhemşireler tarafından yürütüldüğünün anlaşıldığı,

Konuyla ilgili olarak Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı’na bir yazı yazıldığı ve ilgili yazıda anılan Yönergenin 18 inci maddesinin 2. fıkrasının beşinci bendinde yer alan ilaca ilişkin düzenlemenin ancak bir eczacı tarafından yerine getirilebileceği hatırlatılarak, Yönergede eczacıların çalışan hakları ve güvenliğinin daha açık şekilde belirlenmesi, görev, yetki ve sorumluluklarının 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile bu konudaki özel mevzuata paralel olarak düzenlenmesi ve eczacıların, Yönergenin 17. maddesine uygun olarak başhekimliğe bağlı şekilde görevlerini ifa edecekleri hususunun belirtilerek bu konularda yapılacak işlemler hakkında Birliğimize bilgi verilmesinin talep edildiği belirtilmişti.

Birliğimize 12.12.2012 tarihli Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı tarafından cevaben gelen yazı ile 23.11.2012 tarih ve 28476 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlülüğe giren Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği’nin Ek III sayılı cetvelinde eczacının disiplin amirinin başhekim yardımcısı, üst disiplin amirinin de başhekim olarak belirlendiği ve yapılacak mevzuat çalışmalarında, önerilerimizin değerlendirilmek üzere kayıt altına alındığı belirtilmiştir.

Bilgilerinizi ve konunun tüm üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Uzm.Ecz.Harun KIZILAY
Genel Sekreter