NÖBETÇİ ECZANELER
 • MERKEZ HALK ECZANESİ
 • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
 • TATVAN H.GİZEM ECZANESİ
 • GÜROYMAK DEVA ECZANESİ
 • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
 • ADİLCEVAZ SAĞLIK ECZANESİ
 • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
2016 Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı
Eklenme Tarihi: 03.08.2016 00:00

GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

SAYIN ÜYEMİZ;

 

Odamız 2016 yılı Seçimsiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem gereğince 02 EYLÜL 2016 Cuma günü saat 14.00 ‘de çoğunluklu olarak Odamız toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde çoğunluğa bakılmaksızın 03 EYLÜL 2016 Cumartesi günü saat 14.00’de (ASIL TOPLANTI) Odamız Toplantı salonunda yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Naman MIZRAK

BAŞKAN

 

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Genel Kurul Başkanlık Divan Seçimi (Başkan, Başkan Vekili, İki katip üye)
 3. Saygı duruşu
 4. Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması
 5. Yönetim Kurulu Mali raporunun okunması
 6. Denetleme Kurulu raporunun okunması
 7. Raporların görüşülmesi
 8. Raporların ayrı ayrı ibrazı ve onaylanması
 9. 2016-2017 Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış

 

Not: 6643 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereği oda umum heyetinin her nevi toplantılarına oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarına oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazeret olmaksızın umum Heyeti toplantılarına katılmayanlar ve seçimli toplantıda oy kullanmayanlar yıllık üye aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.

 

6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunun 9uncu maddesi gereği;

Oda Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantısını bütün üyelerine en az 20 gün önceden taahhütlü mektupla ve gazete ilanı ile duyurur. Bu bildirimle, toplantının yeri, günü saati ve gündem ve ayrıca toplantıda yeterli çoğunluk olmadığında yapılacak ikinci toplantının yeri, günü ve saati bildirilir. Seçimi gerektirmeyen olağan ve olağanüstü toplantılarda gazete ilanı yeterlidir.

Bu maddeye istinaden üyelerimize Genel Kurul Çağrısı gönderilmeyecektir.

Bilgilerinize sunulur.