NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ UMUT ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN NİSAN ECZANESİ
  • GÜROYMAK ŞİFA ECZANESİ
  • AHLAT ŞEKER ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ ESEN ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 26.05.2016 00:00

Bilindiği üzere, Anayasa Mahkemesinin 22 Ekim 2015 tarih ve 29510 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/126 Esas Sayılı ve 2015/86 Karar sayılı kararı ile 6643 sayılı yasanın 58.maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Bu sandığa birlik azasının hepsi kaydedilmeye ve vecibelerini yerine getirmeye mecburdurlar" şeklindeki ifadesinin iptaline karar verilmesi nedeniyle Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliği ve Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde buna uygun değişiklik yapılmasına ihtiyaç hasıl olmuştur.


03-06 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşen Türk Eczacıları Birliği Olağan Büyük Kongresi'nde, 6643 sayılı Yasanın 39/h maddesi uyarınca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan "Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve "Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Büyük Kongre'nin onayına sunulmuş ve Resmi Gazete'de yayımlatılmak üzere oybirliği ile kabul edilmiştir

Bu doğrultuda, Birliğimiz tarafından T.C Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvurular neticesinde 23 Mayıs 2016 tarihli ve 29720 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan;

• Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yönetmelik metinleri ekte yer almaktadır.

 

Ecz. H. Fikret BARANSEL

GENEL SEKRETER

 

 
Ek için Tıklayınız.
Ek için Tıklayınız.