NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ UMUT ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN NİSAN ECZANESİ
  • GÜROYMAK ŞİFA ECZANESİ
  • AHLAT ŞEKER ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ ESEN ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • Anasayfa
  • TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • 04.05.2013 TARİH VE 28637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE(SUT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA
04.05.2013 TARİH VE 28637 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE(SUT) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 07.05.2013 00:00

 

1 ay 1 kutu uygulamasına; “Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir.” Cümlesi eklenmiştir. Eski cümlede majistral ilaçlar ve parenteraller için ilk kez en fazla bir aylık doz uygulanır hükmü yer almakta iken, yeni cümlede majistral  ve parenteral  kelimeleri  yer almamaktadır. Ancak SUT değişikliğinde , 4.1.4 maddesinin 1 nci fıkrasının 1 ay 1 kutu uygulaması kapsamından muaf tutulduğu belirtildiğinden dolayı;

ilaçların parenteral formları ile majistraller için;

“İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir” hükmü uygulanacaktır.Bu nedenle, parenteral formlar ve majistraller için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sonuç itibariyle;

Hastanın tedavisinde ilk defa reçete edilecek ilaçlar (raporlu olsa dahi) kullanım dozuna göre, bir ayı geçmeyecek sürelerde en fazla 1 kutu ödenir.

 Kür protokolü uygulanan ilaçlarda ise 1 küre yetecek miktarda ilacın bedeli ödenir.

Sonraki reçetelerde yazılacak ilaç miktarı için SUT’ta yer alan genel veya özel düzenlemeler esas alınır. Bu ilaçların devam reçetelerindeki farklı farmasötik dozları da ilk tedavi olarak kabul edilir.

 Ancak ilaçların topikal formları, serumlar, enteral ve parenteral beslenme ürünleri, tıbbi amaçlı mamalar, diyaliz solüsyonları için bu fıkra ilk seferde en fazla bir aylık doz olarak uygulanır. Bu maddenin birinci fıkrası için bu fıkra hükümleri uygulanmaz.”

İlaçların parenteral formları ile majistrallerin reçeteye yazılması durumunda en fazla 10 günlük tedavi bedeli ödenir. Reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu belirtilir. Majistraller için tedavi süresi ve tedavi amaçlı olduğu hekim tarafından reçete üzerinde belirtilir. (4.1.4 maddesinin 1’nci fıkrasıdır)

                                     (Yayım tarihinden itibaren geçerlidir.)

 

Klopidogrel kullanımında,ASA intoleransı aranması şartı tekrar getirilmiştir. SUT değişikliğinde;” asetil salisilik asit kullanamayan (ASA intoleransı olduğu raporda belirtilen) hastalarda” cümlesi yer aldığından dolayı,hastaların asetil salisilik asit kullanamıyor olmalarına  ve raporlarında ASA intoleransın olduğunun belirtilmesine dikkat edilmesi önem arz etmektedir.( silostazol, ivabradin, prasugrel ve dabigatran etken maddeleri için de klopidogrel kullanımında geçerli olan  hususlar aranacaktır.)

                                          (5 iş günü sonra.)

 

Osteoporozda teriparatid kullanımına ilişkin maddenin 1 nci fıkrası “65 yaş üstü hastalardan; T skoru -3,5 ve daha az olan (L1-L4 veya kalça total) ve 2 veya daha fazla kırığı olduğu röntgenle kesin tanı konulmuş hastalarda, bunların belirtildiği 6 ay süreli endokrinoloji uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Tedavinin devamı için; ilk 6 ayda tedaviye cevap verildiğinin kanıtlandığı endokrinoloji uzmanının bulunduğu en fazla 12 ay süreli yeni bir sağlık kurulu raporu ile kullanılabilir. Toplam tedavi süresi ömür boyu 18 ayı geçmeyecektir. Sağlık kurulu raporuna dayanılarak diğer uzman hekimler tarafından da reçete edilebilir. Teriparatid kullanan hastalarda KMY ölçümü yılda 2 kez yapılabilir.” Olmuştur. (NOT: T skoru -4 iken , -,3,5 olmuştur. (5 iş günü sonra.)

 

Statinlerin (antihipertansiflerle kombinasyonları dahil) kullanımınla ilgili olarak; diabetes mellitus, akut koroner sendrom, geçirilmiş Mİ, geçirilmiş inme, koroner arter hastalığı, periferik arter hastalığı, abdominal aort anevrizması veya karotid arter hastalığı olanlarda LDL düzeyinin 70 mg/dl üstünde olduğu durumlar yeterli olacaktır. (Eskiden 100 idi)

 -Statinlerin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir şeklindeki maddesi değiştirilmiş olup, yeni hali;

Rosuvastatinin 20 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, atorvastatin, simvastatin ve pravastatinin 40 mg ve üzeri etken madde içeren dozları, fluvastatinin 80mg ve üzeri etken madde içeren dozları (kombinasyonları dahil) kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi, endokrinoloji uzman hekimlerince düzenlenecek uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce reçete edilir.” Şeklindedir.

            (5 iş günü sonra.)

 

(5 iş günü sonra. itibaren geçerli olmak üzere ;

Nöropatik ağrıda ilaç kullanım ilkeleri başlığı, Nöropatik ağrı ve fibromiyaljide ilaç kullanım ilkeleri" olarak değiştirilmiştir.

Gabapentin,pregabalin etken maddelerini yazabilecek hekimlere ortopedi uzmanları eklenmiştir

Alfa lipoik asit ile ilgili madde; “ Alfa lipoik asit (kombinasyonları dahil);”diyabetik nöropatik ağrı ve  periferal diabetik polinöropati semptomlarının tedavisinde; nöroloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, anestezi ve reanimasyon, immünoloji, romatoloji, iç hastalıkları veya endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından veya bu uzman hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. (Maddeye diyabetik nöropatik ağrı eklenmiştir.)

4.2.35 nolu maddeye 5’nci fıkra olarak; “Duloksetin; fibromiyalji ve kronik kas-iskelet ağrısı tedavisinde romatoloji, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve algoloji uzmanları tarafından veya bu hekimlerden birinin düzenlediği uzman hekim raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edilebilir.” Cümlesi eklenmişir.

 

Tebliğin 4.1.1 maddesinin 3’ncü fıkrası,’ “ Reçetelerde hekimin adı soyadı, uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, asistanlar için ihtisas yaptığı uzmanlık dalı veya yan uzmanlık dalı, diploma numarası veya diploma tescil numarası bilgileri, ıslak imzası ile reçetenin düzenlendiği sağlık kurum veya kuruluşunun adı mutlaka yer alacaktır.” Şeklinde değiştirilmiştir. ( Yan dal uzmanlık alanı eklenmiştir) (5 iş günü sonra. itibaren geçerli olmak üzere ;

 

Geriye dönük uygulama olarak, 06 AĞUSTOS 2012 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.,

 

Aynı Tebliğin eki “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) ile Verilebilecek İlaçlar Listesi” nde (Ek-4/F) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) (27) numaralı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“27. Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda; son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce tobramisin en fazla 1 kutu, kolistimetat 1 aylık dozda (ilk reçete dahil) reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)”

NOT 1 :Tobromisin ve kolistimetat eklenmiştir.

NOT 2 :Eski Hali;

 “Tobramisin İnhaler ve Kolistimetat (Kistik fibrozis hastalarında pseudomonas aeruginosa'ya bağlı kronik akciğer enfeksiyonunda ödenir. İlk defa ilaç kullanacak hastalarda;  son 6 ay içerisinde en az birer aylık aralar ile alınan en az 3 solunum yolu kültüründe (balgam veya bronkoalveolar lavaj) p.aeruginosa pozitif kültür sonuçları ve tarihleri Üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanı veya enfeksiyon hastalıkları uzmanlarınca düzenlenecek 1 yıl süreli sağlık kurulu raporunda belirtilir. Raporun yenilenmesi durumunda devam tedavisi olduğu, yeni pozitif kültürün tarihi ve sonucu belirtilir. Sağlık raporuna dayanılarak bu hekimlerce en fazla 1 kutu reçetelenir. Sonraki her reçete için yeni pozitif kültür tarihi ve sonucu reçete veya raporda belirtilir.)”

            Bilgilerinize sunulur.

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Engin İÇEN

GENEL SEKRETER