NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ HALK ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN H.GİZEM ECZANESİ
  • GÜROYMAK DEVA ECZANESİ
  • AHLAT ÇİÇEK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ SAĞLIK ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU REÇETELERİNE AİT FATURALARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 04.03.2015 00:00

Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin SGK' ya düzenledikleri faturalar;

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 231/5. Maddesinde ''malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi (7) gün içinde düzenlenmesi gerektiği, bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı '' hükmü yer almaktadır. 

Bu hüküm gereğince fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenmek zorundadır.

 

379 Sıra no.lu Tebliğ'e göre de; Sosyal güvenlik Kurumu ile anlaşmalı eczanelerce de söz konusu Kuruma (anılan Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, çalışanlar, emeklileri ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait ilaç teslimleri için) ay sonunda tek bir fatura düzenlenebilmektedir.

Bu düzenlemeler çerçevesinde;

Her ayın 1. Gününden 31. gününe (31 dahil) gününe kadar olan reçeteler takip eden ayın en geç 7. Gününe kadar fatura edilmek zorundadır ve SGK tarafından da bu konu titizlikle takip edilmektedir.

Aynı şekilde; Yurt dışı Reçeteleri'nin de(Almanya için Medula Sistemi üzerinden) mutlaka her ayın sonunda faturalandırılması gerekmektedir.

SGK, Medula sistemi üzerinden bu işlemleri titizlikle takip etmekte ve mevzuata aykırılığını tespit ettiği konularda hem sözleşme hükümleri çerçevesinde kendisi işlem başlatmakta, hem de Maliye Bakanlığı'na bildirimde bulunmaktadır.

Bu nedenle; Cezai, hukuki ve mali yönlerden mağduriyetler yaşamamak için bahsettiğimiz bu konuları bilgilerinize sunarız.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Melek YILDIZ

GENEL SEKRETER