NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ EREN ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN NİL ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT HALK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ EMRE ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
1 EKİM 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK OLAN TABAN BİRİM FİYAT UYGULAMASI HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 30.09.2014 00:00

1 Ekim 2014 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olan Taban Birim Fiyat Uygulaması Hakkında

 

 

25.07.2014 tarih ve 29071 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ Değişikliği ile SUT'un 4.4.2 numaralı "Eşdeğer ilaç uygulaması" başlıklı maddesinin 2.fıkrasının "ç" bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:


"ç) Eşdeğer ilaçlara ödenecek bedellerin belirlenmesinde; Kurumca belirlenen gruplara göre;


1-"Taban birim fiyat uygulaması" olan gruplarda; o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat, taban birim fiyattır.,


2-"Bant aralığı uygulaması" olan gruplarda; taban birim fiyata ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim fiyat bulunur."


Bu maddeye istinaden 03.09.2014 tarihinde www.sgk.gov.tr adresinde bir duyuru yayınlamış olup, duyuruda,
Sağlık Uygulama Tebliği'nin 4.4.2 - Eşdeğer ilaç uygulaması başlıklı maddesinin (2) numaralı fıkrasının ç) bendinde belirtilen "Taban birim fiyat uygulaması"na ilişkin Kurumca belirlenen ilk grupların aşağıdaki şekilde belirlendiği,
Bu gruplar için söz konusu uygulamanın 01 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmiştir.


Birliğimiz tarafından Sağlık Uygulama Tebliği'nde eşdeğer ilaç uygulaması ile ilgili yapılan bu değişikliğin iptali hakkında Danıştay'da dava açılmıştır.


Dava süreci devam etmekte olup, uygulamanın yarın (01.10.2014) başlayacağı göz önüne alınarak Birliğimizce duyuruda bahsi geçen etken maddeleri içeren müstahzarlar ile ilgili ayrıntılı tablolar hazırlanmıştır.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.


TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

Eşdeğer Grubu

Etken Madde

E267A

Pantoprazol listesi için tıklayınız

E004B

Amoksisilin-Klavulanik Asit listesi için tıklayınız

E239B

Kandesartan Sileksetil listesi için tıklayınız

E274A

Klopidogrel listesi için tıklayınız

E040C

Metformin Hidroklorür listesi için tıklayınız

E172H

Metoprolol Süksinat

E062A

Sefuroksim Aksetil listesi için tıklayınız

E455B

Deksketoprofen Trometamol listesi için tıklayınız

E594A

Tenofovir Disoproksil Fumarat listesi için tıklayınız

E499A             

Sefdinir listesi için tıklayınız

E392A

Rabeprazol Sodyum listesi için tıklayınız

E004G

Amoksisilin-Klavulanik Asit listesi için tıklayınız

E063D

Sefuroksim Sodyum listesi için tıklayınız

E362D

Gabapentin listesi için tıklayınız

E327C

Montelukast Sodyum listesi için tıklayınız

Not: Metoprolol süksinat adlı etken madde kodunda (E172H) eşdeğer ilaç bulunmamaktadır.

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz. Koray ÖNDER

SAYMAN