NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ EREN ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN NİL ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT HALK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ EMRE ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜKLERİNCE İSTENEN KAYIT VE ONAY BELGESİ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 06.02.2014 00:00
İlgi: TEB’in 22.01.2014 tarih 568 sayılı yazısı.
 
 
İlgi: (a) 01.11.2012 tarihli ve 3346 sayılı yazımız.
                    (b) 22.01.2013 tarihli ve 4050 sayılı yazımız.
                    (c) 30.10.2013 tarihli ve 6841 sayılı yazımız.
 İlgi'de kayıtlı Bölge Eczacı Odası yazılarımız ile,

Eczacı Odaları tarafından Birliğimize ulaşan bilgilerden, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinin eczanelere "13.12.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu ve bu kanun kapsamında yürürlüğe giren 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yaptığı anlaşıldığı; ancak eczanelerin gıda satış yeri olmaması, aksine 6197 sayılı Yasa ve bağlı Yönetmeliği çerçevesinde kamusal bir nitelik ve önemi haiz sağlık kuruluşları olmaları, açılış ruhsatnamelerinin Sağlık Bakanlığınca düzenlenmesi ve bu ruhsatname dışında faaliyetine başlamak ve sürdürmek için başkaca bir belgeye ve izne 6197 sayılı Yasa gereği ihtiyaç duymamaları, özel mevzuatları gereğince münhasıran Sağlık Bakanlığı gözetim ve denetiminde faaliyet sürdürmeleri, verilen hizmetin niteliği gereği denetim ve gözetimlerinin de yeterli ve yetkili kişilerce gerçekleştirilmesi zorunluluklarının göz önünde bulundurularak serbest eczacıların, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde "Kayıt ve Onay Belgesi" almalarının zorunlu olmadığı hususu bildirilmişti.
Ayrıca birçok kez Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na da iletilmiş; ancak söz konusu yazılarımıza ve emsal teşkil eden mahkeme kararlarına rağmen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından eczanelere "Kayıt ve Onay Belgesi" almak zorunda olduklarına ilişkin tebligatlar yapılmaya devam edilmekteydi.
Konu ile ilgili 18.01.2014 tarih ve 28886 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6514 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında kanun ile 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına "Eczaneler için ayrıca başka herhangi bir kurum veya kuruluştan kayıt veya onay belgesi aranmaz." cümlesi eklenmiştir. İlgili hüküm gereğince eczanelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan "Kayıt ve Onay Belgesi" alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Konu, 22.01.2014 tarihli yazımız ile T.C Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bildirilerek İl Müdürlükleri tarafından sürdürülen uygulamaların sonlandırılması talep edilmiştir.
Buna göre 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda yapılan düzenleme gereğince eczanelerin "Kayıt ve Onay Belgesi" almalarına gerek bulunmadığı konusunda bilgilerinize sunulur.
 
YÖNETİM KURULU ADINA
Ecz.H.Fikret BARANSEL