NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ UMUT ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI SU ECZANESİ
  • TATVAN NİSAN ECZANESİ
  • GÜROYMAK ŞİFA ECZANESİ
  • AHLAT ŞEKER ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ ESEN ECZANESİ
  • HİZAN HALK ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • Anasayfa
  • TEMSİLCİLİK DUYURUSU
  • ECZANELERİN MALİ AÇIDAN TUTMALARI ZORUNLU DEFTERLERİN NOTER TASDİKİ İÇİN GEREKLİ TİCARİ SİCİL KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEM BASAMAKLARI HAKKINDA
ECZANELERİN MALİ AÇIDAN TUTMALARI ZORUNLU DEFTERLERİN NOTER TASDİKİ İÇİN GEREKLİ TİCARİ SİCİL KAYDI İLE İLGİLİ İŞLEM BASAMAKLARI HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 27.12.2013 00:00

 

Türk Ticaret Kanunu'nun Defter Tutma Yükümlülüğü başlıklı 64 üncü maddesine 19 Aralık 2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmi Gazete'de Ticari Defterlere İlişkin Tebliği'nin hükümleri gereğince defterlerin açılış onaylarında, ticaret siciline kayıtlı mükellefler için ticaret sicil tasdiknamesinin noterlerce aranılacağı, hesap dönemi takvim yılı olan mükelleflerin 2014 yılında kullanacakları defterleri en geç 31 Aralık 2013 tarihine kadar notere tasdik ettirmeleri gerekmekte olduğu belirtilmişti.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, söz konusu hususun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ ile hüküm altına alınması sebebi ile ticaret sicil kaydı olmayan eczaneler için herhangi bir erteleme yapılamayacağı bilgisi alınmıştır.

Bu nedenle ticaret sicil kaydı olmayan eczanelerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına ivedilikle ticaret sicil kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir

Ticaret Sicil Kaydı için izlenecek işlem basamakları ise şu şekildedir;

http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/ adresine girilmesi, bir kullanıcı hesabı oluşturulması ve takip eden işlem basamaklarının yerine getirilmesi gerekmektedir.  En son işlem basamağında yer alan “onaya gönder” butonuna tıklanıldığında ise başvuru Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne gönderilmiş olacaktır. “Onaya gönder “butonuna tıkladığında ekranda görülen talep numarası ile de işlemler takip edilebilecektir.

Daha sonraki basamakta ise alınan talep numarası ve aşağıda yer alan belgeler ile Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.

"1-Dilekçe (Eczacı tarafından ticaret sicili kaydının yapılmasını talep ettiğini bildirir bir dilekçe)

2-Ticaret Sicil Yönetmeliği’nin 49.uncu maddesinde belirtilen 

(1) Gerçek kişiye ait ticari işletmenin tescil başvurusunda; 

a) Tacirin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarası; varsa ticari işletmeyi temsile yetkili kılınan kişilerin adı ve soyadı, yerleşim yeri, kimlik numarasının da yer aldığı 24 üncü  madde de öngörülen taahhütname veya bu bilgilerin yer verildiği başvuru dilekçesi, 

b) İşletme sahibinin veya varsa temsile yetkili kılınan kişinin noter huzurunda  düzenlenmiş ve ticaret unvanı altına atılmış imza beyannamesi, "

Mersis Uygulaması’nın henüz kullanılmadığı iller olan; İstanbul, Eskişehir,Bursa, Trabzon, Rize, Erzincan da ise Mersis uygulaması kullanılmadan doğrudan  Ticaret İl Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.
Mersis uygulaması ile Ticari Sicil Müdürlüğü’ne yapılacak olan başvuru için işlem basamakları ekran görüntüleri ile ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

İşlem basamakları için tıklayınız.