NÖBETÇİ ECZANELER
  • MERKEZ EREN ECZANESİ
  • ÜÇYOL HASTANE KARŞISI MUTLU ECZANESİ
  • TATVAN NİL ECZANESİ
  • GÜROYMAK GÜROYMAK ECZANESİ
  • AHLAT HALK ECZANESİ
  • ADİLCEVAZ EMRE ECZANESİ
  • HİZAN Y.HİZAN ECZANESİ
FAYDALI LİNKLER
BİTLİS RESİMLERİ
TEMSİLCİLİK DUYURUSU
ARALIK 2013 REÇETELERİNE AİT FATURALARIN DÜZENLENME TARİHİ HAKKINDA
Eklenme Tarihi: 26.12.2013 00:00

KONU: ARALIK 2013 REÇETELERİNE AİT FATURALARIN DÜZENLENME TARİHİ HAKKINDA

 

Birliğimize Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından gönderilen ve ilgi yazımızda da bahsi geçen 16.12.2013 tarihli ve 20175549 sayılı yazıda,

Aralık döneminde karşılanan reçetelerle birlikte eczanelerin 2013 yılına ait satış hasılatlarının oluşacağı, satış hasılatı Protokolün 3.4. numaralı maddesinde belirlenen üst limitlerine yakın olan bazı eczanelerin fatura kesme işlemlerini 2014 yılı Ocak ayına bırakarak daha az indirim yapma ve daha fazla hizmet bedeli almayı amaçladığı yönünde bildirimlerin Kuruma intikal ettiği,

Kurum ile Birliğimiz arasında imzalanan Protokolün 4.1. Faturaların düzenlenmesi başlıklı maddesinde “Sözleşmeli eczanelerce protokolde belirtilen esaslar çerçevesinde karşılanan ve her ayın ilk ve son gününü kapsayan döneme ait reçeteler, o aya ait son günün tarihini taşıyacak şekilde provizyon sistemi üzerinden dönem sonlandırması yapılarak faturalandırılır…”hükmünün yer aldığı ve Aralık 2013 dönemi faturalarında bu kurala uyulmamasının gerçek dışı satış hasılatlarının oluşmasına ve Kuruma kesilen faturalar ile mali kayıtların uyuşmamasına neden olabileceği;

Maliye Bakanlığının 336 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde verilen izin çerçevesinde Aralık 2013 faturalarının 31.12.2013 tarihinde kesilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Eczacılarımızdan ve eczacı odalarından Birliğimize ulaşan bildirimlerde, faturaların en son hangi tarihe kadar kesilebileceği hakkında tereddütler oluştuğu anlaşıldığından, konu hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup; Protokolün 4.2.1 maddesinde belirtilen “Düzenlenen faturalar, dönem sonlandırması yapılan ayı takip eden ayın ilk 15 (onbeş) günü içinde Kurum taşra teşkilatına teslim edilir.” hükmü ile belirlenen fatura teslim tarihi süresince faturaların sonlandırılabileceği ve Kurum yazısına istinaden Aralık 2013 reçetelerine ait faturaların tarihinin 31.12.2013 olarak yazılmasının yeterli olacağı konusu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımla. 

 

 

YÖNETİM KURULU ADINA

Ecz.Murat Nuri SAYDAN

BAŞKAN

 

Kurum yazısı için tıklayınız.